Planning Manager

Location
Wales
Salary
£29,100 To £35,750
Posted
05 Jul 2018
Closes
19 Jul 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Level
Manager
Specialism
Planning

Planning Manager

£29,100 To £35,750

Do you have extensive experience of development management processes and working with legislation?  Would you like to be part of a new team responsible for deciding major infrastructure projects in Wales?

We are currently recruiting 3 Planning Managers to work within the Planning Directorate of the Welsh Government.  The positions can be based at any of our offices across Wales.

For these posts you will need a degree or equivalent in Town and Country Planning or a related discipline and be a member of the RTPI or be eligible for membership.

Closing date: 19.7.2018

Rheolwr Cynllunio

£29,100 i £35,750

A oes gennych brofiad helaeth o brosesau rheoli datblygu a gweithio gyda deddfwriaeth? Hoffech chi fod yn rhan o dîm newydd sy'n gyfrifol am benderfynu ar brosiectau seilwaith mawr yng Nghymru?

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio 3 Rheolwr Cynllunio i weithio o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru.  Gall y swyddi gael eu lleoli yn unrhyw un o'n swyddfeydd ledled Cymru.

Ar gyfer y swyddi hyn bydd angen gradd neu gyfwerth arnoch chi mewn Cynllunio Gwlad a Thref neu ddisgyblaeth gysylltiedig a bod yn aelod o'r RTPI neu fod yn gymwys i gael aelodaeth.

Dyddiad cau: 19.7.2018

Similar jobs

More searches like this

Similar jobs