Planning Manager (Rheolwr Cynllunio)

Location
Pan Wales, Cymru gyfan
Salary
Management Band 2 - £29,100 - £35,750, Band Rheoli 2 - £29,100 - £35,750
Posted
09 Apr 2019
Closes
26 Apr 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Level
Manager, Planner
Specialism
Planning

Salary range: Management Band 2 - £29,100 - £35,750
Work pattern: Full time (applications are welcome from people who work part time, as part of a job share or who work full time)
Type of opportunity: Permanent
Location of Post: Pan Wales
Closing date: 26/04/2019

Exciting career opportunities for creative and visionary planners

The Welsh Government requires creative and visionary planners to strengthen our world leading planning system. Wales has a plan led people centred approach to planning where placemaking is used to design and manage communities to promote health, happiness and wellbeing.

The roles are at the heart of our planning system and provide fast paced and varied opportunities to deliver Ministerial priorities. Planning Directorate develops planning policy and guidance, creates planning legislation, assists local planning authorities and supports Ministers in their role deciding infrastructure projects, major planning appeals and called in planning applications.

We are looking for highly motivated planners who share our ambitions to join us as Planning Managers. The roles provide an opportunity to create national planning policy and guidance, develop infrastructure consenting and planning applications processes, oversee local authority development plans and undertake planning casework. You will work extensively with Ministers, senior Welsh Government officials and UK Administrations, as well as engaging with a wide range of external partners including business and local government.

Rheolwr Cynllunio

Ystod y cyflog: Band Rheoli 2 - £29,100 - £35,750

Patrwm gwaith: Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)

Math o gyfle: Parhaol

Lleoliad y swydd: Cymru gyfan

Dyddiad cau: 26/04/2019

Cyfleoedd gyrfa cyffrous ar gyfer cynllunwyr creadigol a gweledigaethol

Mae Llywodraeth Cymru angen cynllunwyr creadigol a gweledigaethol i gryfhau ein system gynllunio, sydd ymhlith y gorau yn y byd. Mae gan Gymru system wedi ei arwain gan gynllun, sy’n canolbwyntio ar bobl, gyda ymrwymiad cryf at greu lleoedd drwy ddylunio a  rheoli cymunedau i hybu iechyd, hapusrwydd a lles.

Mae’r swyddi yma wrth galon ein system gynllunio ac yn gyfle i weithio mewn amgylchedd dynamig ar brosiectau amrywiol i gyflawni blaenoriaethau Gweinidogol. Mae'r Gyfarwyddiaeth Gynllunio yn datblygu polisi a chanllawiau cynllunio, creu deddfwriaeth gynllunio, yn cynorthwyo awdurdodau cynllunio lleol ac yn cynorthwyo Gweinidogion yn eu rôl yn penderfynu prosiectau seilwaith, apeliadau cynllunio mawr a ceisiadau cynllunio elwir mewn.

Rydym yn chwilio am gynllunwyr â chymhelliant sy'n rhannu ein uchelgeisiau i ymuno â ni fel rheolwyr cynllunio. Mae’r swyddi yn rhoi cyfle i greu polisi a chanllawiau cynllunio cenedlaethol, datblygu prosesau ceisiadau cynllunio a cydsynio seilwaith, goruchwylio cynlluniau datblygu awdurdodau lleol ac ymgymryd â gwaith achos cynllunio. Byddwch yn gweithio'n helaeth gyda Gweinidogion, uwch swyddogion Llywodraeth Cymru a gweinyddiaethau eraill y DU, yn ogystal â ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bartneriaid allanol, gan gynnwys busnes a Llywodraeth Leol.

Similar jobs

Similar jobs