PLACE PLAN FACILITATOR

Location
Wales
Salary
NJC Salary - £30,451 - £32,910
Posted
13 Jan 2021
Closes
12 Feb 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Level
Planner
Specialism
Planning

Abergele Town Council are seeking to appoint a focused and enthusiastic individual to work as part of a small team.

A good standard of education, graduate/NVQ level 5 or equivalent.  Knowledge or experience in managing community facing projects is essential. 

You will need to apply project management techniques.

The ability to communicate in Welsh is desirable.

For an application form and job description visit our website by clicking on the 'Apply Button'

Closing date: 12 noon, 12 February 2021

HYRWYDDWR  CYNLLUN  LLEOLIAD    

Llawn-amser – 37 awr yr wythnos

Cyflog NJC LC 1 - £30,451 - £32,910

Mae Cyngor Tref Abergele'n bwriadu penodi unigolyn brwdfrydig sy'n gallu canolbwyntio, i weithio fel rhan o dîm bychan.

Safon dda o addysg, graddedig//NVQ lefel 5 neu gyffelyb.  Mae gwybodaeth am, neu brofiad mewn rheoli prosiectau'n ymwneud â'r gymuned yn hanfodol.   

Bydd yn rhaid i chi gymhwyso technegau rheoli prosiectau.

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol.

Am ffurflen gais, a swydd-ddisgrifiad cysylltwch â'n gwefan https://abergelepensarn.co.uk/town-council/abergele-town-council-news

Dyddiad cau: 12.00 hanner dydd, 12 Chwefror 2021