PLACE PLAN PROJECT COORDINATOR

Location
Conwy (County)
Salary
NJC Salary - £30,451 - £32,910
Posted
25 May 2021
Closes
25 Jun 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Level
Coordinator
Specialism
Planning, Town Planning

PLACE PLAN PROJECT COORDINATOR
Full-time – 37 hours per week
NJC Salary - £30,451 - £32,910
Abergele Town Council are seeking to appoint a focused and enthusiastic individual to work as part of a small team.

A good standard of education, graduate/NVQ level 5 or equivalent Knowledge or experience in managing community facing projects is essential.

You will need to apply project management techniques. The ability to communicate in Welsh is desirable. For an application form and job description visit our website https://abergelepensarn.co.uk/town-council/abergele-town-council-news

Closing date: 12 noon, 25 June 2021

CYDLYNYDD PROSIECT CYNLLUN LLEOLIAD
Llawn-amser – 37 awr yr wythnos
Cyflog NJC LC 1 - £30,451 - £32,910
Mae Cyngor Tref Abergele'n bwriadu penodi

unigolyn brwdfrydig sy'n gallu canolbwyntio, i weithio fel rhan o dîm bychan.
Safon dda o addysg, graddedig//NVQ lefel 5 neu gyffelyb. Mae gwybodaeth
am, neu brofiad mewn rheoli prosiectau'n ymwneud â'r gymuned yn hanfodol.

Bydd yn rhaid i chi gymhwyso technegau rheoli prosiectau.
Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol.

Am ffurflen gais, a swydd-ddisgrifiad cysylltwch â'n gwefan
https://abergelepensarn.co.uk/town-council/abergele-town-council-news

Dyddiad cau: 12.00 hanner dydd, 25 Mehefin 2021

Similar jobs

Similar jobs